, ,

 Hyundae Photonics Back RF 5005
1621
: 010269831

Hyundae Photonics Back RF 5005
 Hyundae Photonics Barn Door 160
1486
: 010269839

(Ø16 )
 Hyundae Photonics Barn Door 210
1890
: 010269840

(Ø21 )
 Hyundae Photonics Beam RF 5010
2836
: 010269832

: / : 72° / : 33
 Hyundae Photonics Medium RF 5008
1621
: 010269833

Ø21 / /
 Hyundae Photonics Narrow RF 5009
2701
: 010269834

Ø28.5 / /
 Hyundae Photonics Snoot Honey RF 5006
1890
: 010269835

Hyundae Photonics Snoot Honey RF 5006
 Hyundae Photonics Snoot Honey RF 5007
1890
: 010269836

Hyundae Photonics Snoot Honey RF 5007
 Hyundae Photonics Standard RF 5003
1216
: 010269837

Ø16.5 / /
 Hyundae Photonics Wide RF 5011
3376
: 010269838

Hyundae Photonics Wide RF 5011
 Lastolite BeautyLite
1621
: 010269829

Lastolite BeautyLite
  Hyundae Photonics 10 165
1216
: 010269841

165 / /
  Hyundae Photonics 10 210
1486
: 010269842

210 / /
  Hyundae Photonics 20 165
1216
: 010269843

165 / /
  Hyundae Photonics 20 210
1486
: 010269844

210 / /
  Hyundae Photonics 30 165
1216
: 010269845

165 / /
  Hyundae Photonics 30 210
1486
: 010269846

210 / /
  Hyundae Photonics 30 430
3376
: 010269847

430 / /
  Hyundae Photonics 60 165
1216
: 010269848

165 / /
  Hyundae Photonics 60 210
1755
: 010269849

210 / /
  Lastolite Ezybox Hotshoe 5454 (2962)
1701
: 010268333

Lastolite Ezybox Hotshoe 5454
  Lastolite Ezybox Hotshoe 7676 (2980)
2836
: 010268335

Lastolite Ezybox Hotshoe 7676
: 22
k

13.04.2017
10.04.2017
06.04.2017

 
 
 

* ! . .

-: 900-2000 -: 900-1900
Киевстар (067) 652-52-25

, -