ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
проведення Акцій Інтернет - магазином «Notus.com.ua» 

Офіційні правила участі в Акціях, які проводяться Інтернет - магазином «Notus.com.ua»   (в подальшому – Правила ) визначають мету, місце (територію), тривалість, умови і порядок участі в Акціях, які проводяться Інтернет - магазином «Notus.com.ua» (в подальшому – Акція).

Загальні положення:  

Під Акцією  розуміється рекламний захід, метою якого є рекламування (популяризація) товарів певних торгових марок або товарних груп, перелік яких визначається Організатором на власний розсуд на період  проведення кожної конкретної Акції та доводиться до покупця на сайті Інтернет - магазину «Notus.com.ua».  Організатор  надає можливості Учаснику Акції придбати подарунковий товар за спеціальною  ціною  1,00 грн. в без ПДВ, за умови придбання Акційного товару в Інтернет – магазині «Notus.com.ua» на умовах проведення Акції.


1.ОРГАНІЗАТОР АКЦІЙ.

1.1. Організатором Акцій є Інтернет – магазині «Notus.com.ua» (далі Організатор ).


2. МІСЦЕ (ТЕРИТОРІЯ) І ТРИВАЛІСТЬ АКЦІЙ.

2.1. Термін проведення кожної конкретної  Акції  визначається Організатором Акцій і доводиться до потенційних Учасників Акцій на сайті Інтернет – магазину «Notus.com.ua», але у будь-якому випадку доки акційний та/або подарунковий  товар є в наявності. Кількість акційного та подарункового товару обмежена.

2.2. Територія проведення Акцій: територія України.

2.3. Умови проведення будь – якої Акції (включаючи строк закінчення) можуть бути в будь-який момент змінені Організатором, що доводиться до потенційних Учасників Акцій шляхом розміщення інформації  на сайті Інтернет – магазині «Notus.com.ua».

 

3. УЧАСТЬ В АКЦІЯХ:

3.1 Учасником Акцій є особа, якій на момент проведення Акцій виповнилося 18 років, яка є кінцевим споживачем акційного товару, придбала акційний товар та виконала у період проведення конкретної Акції усі вимоги такої Акції та Правила, які викладені нижче (далі за текстом - Учасник).

3.2 Не визнаються Учасниками Акцій і не мають права брати в них участь працівники Організатора.

3.3 Участь в Акціях для  обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

3.4 Здійснюючи покупку акційного товару на запропонованих у акційній  пропозиції (Акції) умовах, покупець надає згоду на прийняття участі у такій Акції на умовах її проведення, в том числі з цими Правилами та зобов’язується їх виконувати.

3.5. Після придбання акційного товару, зазначеного на сайті  Інтернет - магазину «Notus.com.ua», покупець набуває статус Учасника та  набуває  право придбати подарунковий товар  за 1,00 грн. без ПДВ.

3.6. За кожну одиницю придбаного акційного товару Учасник може придбати одну одиницю подарункового товару.

3.7. Учасник може придбати необмежену кількість  акційного товару та прийняти участь у Акції.

3.8. Учасник придбає подарунковий товар у тому самому місті продажу, де був придбаний акційний товар.

3.9. У разі повернення  акційного та/або подарункового товару належної якості придбаного під час Акції за товарним чеком, відповідний йому подарунковий та /або акційний товар  повертається разом з акційним та/або подарунковим товаром, який заявлений до повернення, за умов додержання ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів».  Недодержання Учасником (покупцем) умов передбачених ст.9 Закону України «Про захист прав споживачів» дає підстави Організатору для відмови в задоволені вимог Учасника (покупця).

3.10. Гарантійний строк на технічно складні побутові товари акційні та/або подарункові товари встановлюється виробником та вказується в експлуатаційних документах, які додаються до кожної одиниці товару, в противному випадку він складає 6 місяців. Гарантійний строк на інші види товару, якщо він не встановлений законом, складає 1 місяць.

3.11. Претензії щодо якості товару у межах гарантійного строку приймаються авторизованими сервісними центами виробників на умовах зазначених в експлуатаційних документах на кожен акційний та /або подарунковий товар окремо.     

  

4. АКЦIЙНИЙ ТА ПОДАРУНКОВИЙ ТОВАР

4.1. Товар, що бере участь в кожні конкретній Акції,  визначається Організатором та доводиться до потенційних учасників Акції на сайті  Інтернет - магазину «Notus.com.ua».

 

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Організатор не несе відповідальності за дії органів державної влади та інші незалежні від нього обставини, які можуть зробити неможливим виконання умов Акцій.

5.2. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, як то: стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, які діють на території проведення Акцій, інші непідвласні контролю обставини з боку Організатора.

5.3. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил та/або спірних питань щодо застування цих Правил та/або умов проведення конкретної Акції, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.

5.4. Організатор Акції не несе відповідальність за неможливість придбання подарункового товару Учасником Акції по будь-яким причинам, які не залежать від Організатора. При цьому такий Учасник Акції позбавляється права на отримання від Організатора Акції будь - якої компенсації.

5.5.  Організатор залишає за собою право не вступати і не вести письмові переговори з Учасниками щодо їх участі в акції.

5.6. Для організації та проведення Акцій, а також для здійснення контролю за ходом Акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.


 
 
 
пн-пт: 900-2000 сб-вс: 900-1900 Перезвонить мне
Киевстар (067) 652-52-25

Уважаемые посетители, по техническим причинам интернет-магазин не работает